Nu bygger vi frisbeegolfbana i Slaka men vi behöver din hjälp!

Hej! 25 maj 09.00 kommer vi att bygga vår länge efterfrågade frisbeegolfbana på gärdet öster om skolan i Slaka. Det handlar om att gjuta 5 stolpar samt göra 5 utkastplatser. Roger Allen projektleder detta och kommer att ta med allt material men vi behöver din hjälp att blanda cement, köra cement, vattna, gjuta plintar och fixa utkastplatserna. Därför ber vi dig att anmäla dig till katarina.mattias@telia.com så kommer detta att gå både snabbt och bra. Eller som Bamse säger ”det är roligt att hjälpas åt”.

 

MVH Styrelsen Slaka motionsförening

Ungefär så här kommer hålen till frisbeegolfbanan att ligga

Tack för en mycket lyckad Slaka marknad!

Slaka motionsföreningsstyrelse vill tillsammans med Slaka Hembygdsförening, Kulturkraft Slaka och Hanekinds scoutkår tacka alla säljare och framför allt klasser för en mycket lyckad marknad lördagen 27 maj 2013. Vädret stod os bi och idel glada ansikten mötte oss under dagen som på det hela taget blev mycket lyckad. Vi vill avslutningsvis tacka Mona Ahl som är grundare till hela evenemanget. Det är till stor del tack vare hennes långa engagemang som vi fått ett så bra koncept att ta över och förvalta. Vår ambition är att denna marknad nu skall fortsätta vara ett årligen återkommande evenemang på skolgården sista lördagen i april.

Snart frisbeegolfbana i Slaka!

I fredags kom leveransen med 5 frisbeegolfkorgar och 100 frisbees (givetvis med vår logotype på). I maj-juni komer vi att sätta upp en frisbeegolfbana på gärdet öst/sydöst om fotbollsplanen vid skolan. I vintras fick vi alla tillstånd från länsstyrelsen och kommunen som behövs så nu är det snart spelpremiär. Vår förhoppning är att banan skall kunna användas av alla för en stunds lättsam motion mitt i kulturbygden kring skolan. Frisbees kommer att säljas via motionsföreningen. Vi ses på plan!

Snart dax för Slaka marknad

Du har väl inte missat Slaka marknad som hålls 27/4 09.30-14.00 på skolgården Slaka skola? Vi i motionsföreningen står som huvudarrangör tillsammans med Hanekids scoutkår, Hembygdsföreningen och Kulturkraft Slaka. Marknaden kommer att ha över 40 försäljare inkl nästan alla skolklasser i Slaka/Skeda skola och vår huvudambition är att marknaden ska ge klasserna lite tillskott i sina klasskassor. Ta med kontanter och glatt humör så fixar vi resten

 

/Styrelsen Slaka motionsförening

Förbättrade fritidsaktiviteter för barn&ungdomar i Slaka?

16/4 kommer Linköpings komuns ungdomsambassadörer att hålla ett möte i Skala skolas matsal. Syftet är att bjuda in till en diskussions kväll för att se vad de vuxna tycker och tänker kring barn och ungdomars föreningsliv ute i Slaka. De vill gärna att så många föräldrar kommer som möjligt. Det är ett ypperligt tillfälle att direkt kunna påverka kommunen i en angeläen fråga.

 

Håll ögon och öron öppna för mer exakta tider.

 

Slaka motionsförening via Mattias Hansson

Medlemsavgift 2013

Det är dags att förnya medlemskapet i Slaka Motionsförening.

Slaka Motionsförening har en aktiv verksamhet med varje år återkommande fasta evenemang som riktar sig till medlemmar och till allmänheten.

Några av våra viktigaste aktiviteter:

 • Sköta ishockeyrinken och tennisbanan
 • Sköta om motionsspåret och ordna skidspår vintertid
 • Spårning av skidspår med snöskoter
 • Arrangera årligt valborgsfirande
 • Anordna Slakalunken – ett motionslopp för hela familjen
 • Slakaklunken – ett schysst tillfälle att träffa trevliga grannar
 • Aktivitetsdagar vid rinken

Årets nyheter!

 • Vi kommer under våren arbeta för att färdigställa en bana för frisbeegolf i närheten av rinken.
 • Vi anordnar i år Slaka Marknad den 27:e April tillsamman med Slaka hembygdsförening, Hanekinds Scoutkår och Kulturkraft Slaka

Årsavgiften för medlemskap 2013 är 100 kr för familj och 50 kr för enskild medlem. Du kan betala in medlemsavgiften på vårt bg 5461-0597.

Glöm inte att uppge ditt/era namn, adress och E-postadress på inbetalningsavin alternativt skicka dem till medlem@slakamotionsforening.se

 

Årsmöte 2013

Det är dags för Årsmöte:

Datum:  2013-03-17
Tid:        19:30
Plats:     Kyrkliden

Dagordning: 

 1. Mötets öppnande
 2. Godkännande av kallelse till mötet
 3. Val av ordförande till mötet
 4. Val av sekreterare till mötet
 5. Val av protokolljusterare
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
 7. Revisorernas berättelse
 8. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Fastställande av medlemsavgifter för 2013
 11. Verksamhetsplan för 2013
 12. Budget för 2013
 13. Val av ordförande
 14. Val av övriga styrelseledamöter
 15. Val av styrelsesuppleanter
 16. Val av revisor
 17. Val av revisorsuppleant
 18. Val av valberedning
 19. Förslag som väckts av styrelse eller medlem
 20. Övriga frågor
 21. Mötets avslutande

Spårstatus 10 Februari

Hej alla skidåkare!

Nu har det börjat snöa igen och vi försöker fixa spår så gott det går. Tyvärr behövs det lite mer snö för att det ska bli riktigt bra (men det kanske kommer i veckan). Därför är spårdragningen lite annorlunda just nu.

På det sydvästra gärdet är dragningen densamma som tidigare. Här finns det dock en hel del halmstubb som slår igenom. Det är dock inte så mycket sten så man behöver nog inte vara rädd för att skada skidorna.

På det nordvästra gärdet är det för dåligt med snö i den del som ligger närmast ”nya” området och kyrkan. Därför är det bara spårat i den västra delen ner mot skogsbrynet.

Det finns även en liten slinga runt domarringen. Där är det gott om snö men spåret är inte så långt.

Trevlig skidtur!