Kallelse till Årsmöte 2016

Datum: 2016-03-13
Tid: 19.00
Plats: Slaka skolas matsal

Dagordning

 • 1 Mötets öppnande
 • 2 Godkännande av kallelse till mötet
 • 3 Val av ordförande till mötet
 • 4 Val av sekreterare till mötet
 • 5 Val av protokolljusterare
 • 6 Styrelsens verksamhetsberättelse
 • 7 Revisorernas berättelse
 • 8 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 • 9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 • 10 Fastställande av medlemsavgifter för 2016
 • 11 Verksamhetsplan för 2016
 • 12 Budget för 2016
 • 13 Val av ordförande
 • 14 Val av övriga styrelseledamöter
 • 15 Val av styrelsesuppleanter
 • 16 Val av revisor
 • 17 Val av revisorsuppleant
 • 18 Val av valberedning
 • 19 Förslag som väckts av styrelse eller medlem
 • 20 Övriga frågor
 • 21 Mötets avslutande

Varmt välkomna!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *