Hösttermin i Slaka motionsförening

Somaren var lång och varm oh vi hoppas att alla kommit tillbaka till höstterminen fulla av energi. Det har vi gjort. Slakalunken blev mycket lyckad med många glada löpare och toppenväder som varade långt in på kvällen. Nu tar höstaktiviteter vid i väntan på vintyersäsongen med is på rinken och skidspår på lägderna. 27/9 ber vi därför alla som kan att ta med en pensel och en färgskrapa och komma till rinken 10.00 för att fixa till bod m.m. så det ser snyggt ut. Klass 3b i Slaka skola kommer att skrapa och måla rinken, de tar gärna emot hjälp.

Vi påminner om att alla förslag om aktiviteter m.m. tas emot med tacksamhet. En förening blir aldrig bättre än vad medlemmarna gör den til.

Slaka motionsförenings styrelse/Mattias