Kallelse till Årsmöte 2015

Datum: 2015-03-15
Tid: 18.30
Plats: Kyrkliden

Dagordning
§1                  Mötets öppnande
§2                  Godkännande av kallelse till mötet
§3                  Val av ordförande till mötet
§4                  Val av sekreterare till mötet
§5                  Val av protokolljusterare
§6                  Styrelsens verksamhetsberättelse
§7                  Revisorernas berättelse
§8                  Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
§9                  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
§10                Fastställande av medlemsavgifter för 2015
§11                Verksamhetsplan för 2015
§12                Budget för 2015
§13                Val av ordförande
§14                Val av övriga styrelseledamöter
§15                Val av styrelsesuppleanter
§16                Val av revisor
§17                Val av revisorsuppleant
§18                Val av valberedning
§19                Förslag som väckts av styrelse eller medlem
§20                Övriga frågor
§21                Mötets avslutande

Varmt välkomna!

Hösttermin i Slaka motionsförening

Somaren var lång och varm oh vi hoppas att alla kommit tillbaka till höstterminen fulla av energi. Det har vi gjort. Slakalunken blev mycket lyckad med många glada löpare och toppenväder som varade långt in på kvällen. Nu tar höstaktiviteter vid i väntan på vintyersäsongen med is på rinken och skidspår på lägderna. 27/9 ber vi därför alla som kan att ta med en pensel och en färgskrapa och komma till rinken 10.00 för att fixa till bod m.m. så det ser snyggt ut. Klass 3b i Slaka skola kommer att skrapa och måla rinken, de tar gärna emot hjälp.

Vi påminner om att alla förslag om aktiviteter m.m. tas emot med tacksamhet. En förening blir aldrig bättre än vad medlemmarna gör den til.

Slaka motionsförenings styrelse/Mattias

Dax för Slaka marknad 2014

infoblad2014

Anmälan_utställare_SlakaMarknad_2014

26 april är det ånyo dags för en Slaka-tradition, nämligen Slaka marknad. VI håller till på skolgården med omnejd och arrangemanget hålls ihop av Slaka motionsförening tillsamans med Slaka hembygdsförening, Kulturkraft Slaka, Hanekinds-scouterna samt Slaka kyrka. Vi välkomnar utställare och skolklasser från Slakas/Skeda skola enligt bifogad inbjudan. Mer info kommer när vi närmar oss marknadsdagen. Just idag är det 22 anmälda utställare och 7 skolklasser. Det finns plats för många fler!

Väl mött önskar styrelsen

Vinter!!

Vi jobbar för fullt med att få is på rinken, jag tror nog ni sett flera både skotta och skrapa snö för att sedan spola. Snart är det åkbart och vi hoppas på god åkning och gott om folk i helgen som kommer, 18-19 januari.

Med fortsatt kyla, lite mer snö och stabilt vinterväder räknar vi med att anordna en ”rinkendag” framöver – skridsko med Wienervals, snöskoteråkning, korvgrillning, bytesmöjlighet och annat smått och gott . Vi får återkomma om det.

Vi ses kring rinken – Slaka mf genom Sam

Det händer saker med våra cykelleder och snart är det vinter

Hej alla. Som en del kanske noterat har det gjors en del jobb med en ny cykelled till Tinnerö. Kyrkan har under det senaste året anlagt en meditationsslinga och bl.a. grusat en väg strax söder om griftegården ner mot stapeln med gamla murkna träd. Det tidigare Liederprojektet vandringsleder till Tinnerö har även det gett viss effekt genom att kommunen uppmärksammat det lokala engagemanget från bl.a. motionsföreningen. Genom ”gröna jobb” och entusiaster från Slaka finns nu en cykelbar led som går i skogen bakom scoutstugan och ansluter ner på vägen till Aska bergtäkt. Därigenom man man nu cykla hela vägen in till Garnisonen utan att köra på bilvägen en enda meter. Dessutom finns en hel del roliga stigar i området som lämpar sig utmärkt för mountainbike, ner mot bergtäkten t.ex. Vi kommer att informera vidare om detta med kartor och fortsatta ledsträckningar.

Inför vintern laddar vi nu för fullt med att på söndag 13/10 kl. 10.00 samlas vid rinken för att göra den i ordning. Vi hoppas att några barn känner sig arbetssugna, de kommer även att tjäna en hacka för sin insats. Vi hoppas lika mycket på vuxna. Vi som inte längre är barn annat än till sinnet får oxå betalt men i form av fika. Vi hoppas på en snörik, kall och isig vinter med mycket skid- och skridskoåkning. Vi har köpt en alldeles ny snöslunga som ska hjälpa oss hålla rinken snöfri. Vi har även fixat till skotern så vi kan dra mer spår. Nya isspolare kan anmäla sig till Sam Nicander och spårsugna kan kontakta Mattias Hansson.

5/11 kommer föreningarna i Slaka att träffas kl. 19.30 för att se vad vi med gemensamma krafter kan åstadkomma. Vi i motionsföreningen ser att det finns en oerhörd potential i bygden. Med vår entusiastiska hembygdsförening med tillhörnde kulturkraft Slaka, Hanekinds scoutkår, kyrkan och oss i motionsföreningen finns alla förutsättningar att göra en massa bra saker. Vi vill gärna att våra medlemmar tipsar om oss lämpliga utvecklingsarbeten.

Vi ses i skogen och snart på isen/i spåren!/Slaka motionsförenings styrelse

Välkomnna till en ny termin med Slaka motionsförening

Hej! Vi i styrelsen har nu laddat batterierna med en lång och skön sommar och givetvis en massa motion. Vi drar igång direkt med Slakalunken som går av stapeln 7 september enligt Slakalunken-inbjudan 2013. Hoppas vi ses då, både för löpning och en trevlig picknickmiddag i Slaka.

 

Och du, en sak till. Du vet väl att du som medlem får en väldig massa förmåner nästan gratis! Passa på att kontrollera om du betalt årsavgiften för 2013! Har du inte gjort det så gör det så snart som möjligt tack och är du inte medlem än så blir du det i och med aInbetalningavi för Slakamotionsförening 2013tt du betalar in avgiften. Lite pengar för dig men det är dessa pengar som gör det möjligt för oss att fortsätta vår verksamet. Bifogar även inbetalningsavi för detta.

 

/Styrelsen